Världens mest hållbara High-end-destination

I detta projekt lades grunden till världens mest hållbara destination för gäster som söker annorlunda och exklusiva upplevelser. Harads är redan sedan tidigare en internationellt känd plats och inreseanledning till […]

Integration genom kultur

Syftet med projektet är att främja integration och personligt välbefinnande genom skapande, samtal och rörelse. Under perioden september 2022- Maj 2023 pågår TIA-projektet Integration i Harads, som finansieras av Länsstyrelsen. […]

Vision 2030

Edeforsbygden Vision 2030 drivs av Edek (Edeforsbygdens ekonomiska förening*) och genomförs i samarbete med Bodens kommun. Projektet tar tillsammans med boende i byarna och lokala aktörer fram en handlingsplan för framtiden som […]

KulturNord – Stärker kulturella & kreativa näringar

Projektet erbjöd: • StödIndividuellt stöd för kreatörer och kulturentreprenörer genom coaching, rådgivning, workshops, slussning, hands on – hjälp med ansökningar mm. • SynliggörandeLokal konst och hantverksprodukter lyfts och visas i […]