EnglishPersianSwedish

MENY

EnglishPersianSwedish

Edenytt

Syftet med det förnyade och digitaliserade Edenytt är att på ett enkelt, smidigt och hållbart sätt för föreningarna att nå ut med information till sina medlemmar.

Foto: Charlotta Lennartsdotter

Edenytt

Nyheter

Edeforsbygden har ett rikt näringsliv. En växande gren är besöksnäringen med Treehotel, Arctic Bath, Storklinten och en rad mindre turistföretag. 

Här finns också snickeri sedan flera generationer, åkeri, maskinföretag, mekanisk verkstad, handel, hantverk, tjänsteföretag och lantbruk, en välsorterad Coop nära och Gulfmack med generösa öppettider, och här finns skola och barnomsorg i privat regi.