Vision 2030

Syftet med projektet är att ta fram kunskap och metoder som stärker de olika aktörerna i Edeforsbygden. På så sätt kan vi tillsammans göra prioriteringar för att använda resurser på bästa sätt och göra en konkret handlingsplan som bygger på våra egna behov och resurser.

Edeforsbygden Vision 2030 drivs av Edek (Edeforsbygdens ekonomiska förening*) och genomförs i samarbete med Bodens kommun.

Projektet tar tillsammans med boende i byarna och lokala aktörer fram en handlingsplan för framtiden som bygger på en helhetssyn, där vi kartlägger behov, resurser, idéer, kulturella värden och platsunika förutsättningar.

Syftet med projektet är att ta fram kunskap och metoder som stärker de olika aktörerna i Edeforsbygden. På så sätt kan vi tillsammans göra prioriteringar för att använda resurser på bästa sätt och göra en konkret handlingsplan som bygger på våra egna behov och resurser. Vi vill öka livskvaliteten för boende och främja bygdens ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Arbetet sker bland annat genom intervjuer och workshops under 2020. Resultatet presenteras i rapporten “Att nyttja det som finns”. Den kan laddas ner Här

[* Edeforsbygdens ekonomiska förening arbetar för att stärka bygden genom att stödja lokalt näringsliv, underlätta nyetablering och främja offentlig service.]

Fördjupande dokument:

Barn och unga
Byar och byaforeningar
Edeforsbygden karta 2021
Enkätsvar
Föreningsliv
Idéer och förslag
Kultur
Natur och miljö
Röster från bygden
Samisk kultur och näringsliv
Tendenser uppfångade från näringslivet av näringslivsstrateg Anna Bergström
Viktiga platser
Workshop UG
Workshopresultat 210916