Världens mest hållbara High-end-destination

Projektet i Harads skapade en hållbar destination för exklusiva upplevelser över 24 månader, med stöd till besöksnäringsföretag. Tio företag deltog i träffar om platsinnovation och certifierades med Nature’s Best. Värdskapsutbildningar inkluderade lokala aktörer och butiker för att integrera lokalbefolkningen i besöksnäringen.

I detta projekt lades grunden till världens mest hållbara destination för gäster som söker annorlunda och exklusiva upplevelser. Harads är redan sedan tidigare en internationellt känd plats och inreseanledning till länet och landet. Projektets mål var bl a att höja destinationen ytterligare och stärka samverkan och profil i området.

Projektet sträckte sig över 24 månader och omfattade en rad insatser för besöksnäringsföretag verksamma i och med kopplingar till destinationen Harads.

Ett tiotal företag möts i återkommande träffar som tar upp allt från form och funktion till platsinnovation, smakupplevelser, integration, kultur och gemensamma värdeord. De företag som deltog i projektet fick också möjlighet att genomföra en certifiering inom Nature´s Best som är Naturturismföretagens kvalitetsmärke som nu även har fått internationell standard.

I insatserna ingick dessutom en värdskapsutbildning där även andra aktörer, butiker, föreningar mm i bygden fick delta. En viktig del är att inkludera lokalbefolkningen i besöknäringen. Projektet ägs av Bodens kommun och finansieras av Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden.