Integration genom kultur

Under perioden september 2022- Maj 2023 pågår TIA-projektet Integration i Harads, som finansieras av Länsstyrelsen. Kursen vänder sig till vuxna asylsökande i Harads och består av olika fokusområden som innehåller svenska, samhällskunskap, rörelse och skapande.

Syftet med projektet är att främja integration och personligt välbefinnande genom skapande, samtal och rörelse.

Under perioden september 2022- Maj 2023 pågår TIA-projektet Integration i Harads, som finansieras av Länsstyrelsen. Kursen vänder sig till vuxna asylsökande i Harads och består av olika fokusområden som innehåller svenska, samhällskunskap, rörelse och skapande. Varje träff innehåller också ”samhällscafé” där deltagarna övar sin svenska och får kunskaper om olika aspekter av svenskt samhällsliv, som nyhetsrapportering, demokrati, jämlikhet, högtider och traditioner. Skapande så får deltagarna prova på olika tekniker som tex rita, måla, arbeta med lera, handarbeten m.m.

Utöver dessa moment besöker gruppen lokala arbetsplatser, badhuset, bibliotek med mera. På så vis möter deltagarna verksamheter och representanter från olika delar av bygden och kan utvidga sina nätverk.