MENY

Edek

Edeforsbygdens ekonomiska förening, EDEK, är en ekonomisk, politiskt obunden, förening som tillvaratar medlemmarnas ekonomiska och kulturella intressen. Vårt mål är att fungera som bygdens samlade röst/organ för samhälls- och landsbygdsfrågor och verka för en positiv utveckling för boende, företag, föreningar och organisationer.

På uppdrag av Bodens kommun erbjuder EDEK medborgarservice genom Servicepunkten och har en anställd som samhällsvägledare. Genom denna service hjälper vi boende med information, rådgivning och förberedelser till handläggning.

2020 blev Edek årets Koperativ i norrbotten. 

Styrelsen

Ordförande Sven-Eric Ersson
Vice ordförande Malin Nilsson
Ledamöter Ann-sofie Karlsson, Christer Karlsson, Patrik Jonsson, Lars Lundmark, Mia Hogane,  Adj. Sofia Larsson

Verksamhetsledare:
Matilda Lundström

tel: 0928-56002

Bli medlem du också!
Medlemsavgift: 100 kr för person
1000 kr för företag/förening

Årlig serviceavgift 100kr för enskild och förening och 1000 för företag. 
Bg: 418 – 9056

Vision2030

Integration

Podd

VISION 2030

Vision 2030

Edeforsbygden Vision 2030 drivs av Edek (Edeforsbygdens ekonomiska förening*) och genomförs i samarbete med Bodens kommun.

Projektet tar tillsammans med boende i byarna och lokala aktörer fram en handlingsplan för framtiden som bygger på en helhetssyn, där vi kartlägger behov, resurser, idéer, kulturella värden och platsunika förutsättningar.

Syftet med projektet är att ta fram kunskap och metoder som stärker de olika aktörerna i Edeforsbygden. På så sätt kan vi tillsammans göra prioriteringar för att använda resurser på bästa sätt och göra en konkret handlingsplan som bygger på våra egna behov och resurser. Vi vill öka livskvaliteten för boende och främja bygdens ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Arbetet sker bland annat genom intervjuer och workshops under 2020. Resultatet presenteras i rapporten “Att nyttja det som finns”. Den kan laddas ner Här

[* Edeforsbygdens ekonomiska förening arbetar för att stärka bygden genom att stödja lokalt näringsliv, underlätta nyetablering och främja offentlig service.]

Kontakt:

EDEK 0928-56002

servicepunkten@edeforsbygden.se

Integration

Integration genom kultur

Syftet med projektet är att främja integration och personligt välbefinnande genom skapande, samtal och rörelse.

Under perioden september 2022- Maj 2023 pågår TIA-projektet Integration

i Harads, som finansieras av Länsstyrelsen. Kursen vänder sig till vuxna asylsökande i Harads och består av olika fokusområden som innehåller svenska, samhällskunskap, rörelse och skapande.. Varje träff innehåller också ”samhällscafé” där deltagarna övar sin svenska och får kunskaper om olika aspekter av svenskt samhällsliv, som nyhetsrapportering, demokrati, jämlikhet, högtider och traditioner. Skapande så får deltagarna prova på olika tekniker som tex rita, måla, arbeta med lera, handarbeten mm. Utöver dessa moment besöker gruppen lokala arbetsplatser, badhuset, bibliotek med mera. På så vis möter deltagarna verksamheter och representanter från olika delar av bygden och kan utvidga sina nätverk.

Kontakt:

Bill Blind: 0928-56002

servicepunkten@edeforsbygden.se

NÄRINGSLIV

Världens mest hållbara High-end-destination.

I detta projekt läggs grunden till världens mest hållbara destination för gäster som söker annorlunda och exklusiva upplevelser. Harads är redan en internationellt känd plats och inreseanledning till länet och landet.

Näringsliv

Edeforsbygden har ett rikt näringsliv.

Under vintern 20/21 genomförs en grundläggande nulägesundersökning av näringslivet i bygden. Resultatet ligger till grund för fortsatta insatser.

Podd

Alla vägar bär till Harads

Alla vägar bär till Harads är podden som handlar om det mesta och om de flesta och allt som oftast hamnar vi i samhället som sedan medeltiden benämnts Harads.

Vi får följa med Johan Jansson när han träffar människor här och där de är och allt som oftast kan vi konstatera att Alla vägar bär till Harads!

Syftet med podden är att öka attraktionskraften i Harads, inte bara som ett turistmål utan även som en plats att leva på. – Vi vill på ett inkluderande sätt belysa likheter och olikheter som ger en mångfacetterad och intressant bild av glesbygden. Idén är även bidra till att höja statusen för kreativa och kulturella näringar inom näringslivet. Vi kommer att intervjua folk som bor här och vi vill vända på perspektiven och intervjua folk som kommer på kortare och längre besök. Målet är att bli den självklara podden för oss som bor här, andra som bor i liknande glesbygd, de som är nyfikna på allt spännande som händer utanför den urbana sfären och framför allt; alla som vill lyssna på en underhållande, intressant och inspirerande podd.

Kontakt:

Johan Jansson: 073 – 508 41 20
podd@edeforsbygden.se