MENY

Edek

Edeforsbygdens ekonomiska förening, EDEK, är en ekonomisk, politiskt obunden, förening som tillvaratar medlemmarnas ekonomiska och kulturella intressen. Vårt mål är att fungera som bygdens samlade röst/organ för samhälls- och landsbygdsfrågor och verka för en positiv utveckling för boende, företag, föreningar och organisationer.

På uppdrag av Bodens kommun erbjuder EDEK medborgarservice genom Servicepunkten och har en anställd som samhällsvägledare. Genom denna service hjälper vi boende med information, rådgivning och förberedelser till handläggning.

Verksamheten och bygden fortsätter att utvecklas och Edek är väl värda priset som Årets Kooperativ i Norrbotten 2020 för det målmedvetna arbete som genomförts för lokal samverkan och samhällsengagemang. 

–  Coompanion Norrbotten och Coop Norrbotten

Verksamhetsledare:
Matilda Lundström

tel: 0928-56002

Bli medlem du också!
Medlemsavgift: 100 kr för person
1000 kr för företag/förening
Bg: 418 – 9056

Vision2030

Integration

KulturNord

Podd

VISION 2030

Vision 2030

Edeforsbygden Vision 2030 drivs av Edek (Edeforsbygdens ekonomiska förening*) och genomförs i samarbete med Bodens kommun.

Projektet tar tillsammans med boende i byarna och lokala aktörer fram en handlingsplan för framtiden som bygger på en helhetssyn, där vi kartlägger behov, resurser, idéer, kulturella värden och platsunika förutsättningar.

Syftet med projektet är att ta fram kunskap och metoder som stärker de olika aktörerna i Edeforsbygden. På så sätt kan vi tillsammans göra prioriteringar för att använda resurser på bästa sätt och göra en konkret handlingsplan som bygger på våra egna behov och resurser. Vi vill öka livskvaliteten för boende och främja bygdens ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Arbetet sker bland annat genom intervjuer och workshops under 2020. Resultatet kommer att redovisas under sommaren 2021.

[* Edeforsbygdens ekonomiska förening arbetar för att stärka bygden genom att stödja lokalt näringsliv, underlätta nyetablering och främja offentlig service.]

Kontakt:

Marianne Strand: 073 – 314 73 97
 vision2030@edeforsbygden.se

Bildtext

Integration

Vän i Harads

Syftet med projektet är att skapa vänskap mellan asylsökande och svensk lokalbefolkning.  

Det finns även ett syfte att öka förståelsen hos asylsökande för olika samhällsfunktioner, arbetsplatskultur såsom tidspassning och ansvar, vilka grundläggande praktiska färdigheter som förväntas av exempelvis en arbetsgivare och samhället i stort.

Till det räknas baskunskaper om anställningsformer, skattesystemet, hur man kommuniserar med myndigheter. Ett annat syfte med projektet är att förklara den svenska synen på demokrati och jämlikhet för målgruppen. För många asylsökande som vi träffar dagligen är frågor som har anknytning till religion och svenska traditioner vanliga. Vi vill med detta projekt rusta våra deltagare med ett bra grundpaket med kunskaper och förståelse för att kunna leva och bo i Sverige. Vi vill även skapa vänskap mellan asylsökande och den svenska lokalbefolkningen, därav projektnamnet ”Vän i Harads”. Här handlar det om att bygga  nätverk som ska ge ringar på vattnet utanför projektet.

Kontakt:

Charlotta Lennartsdotter: 073 – 416 39 07
Marianne Strand: 073 – 314 73 97
kulturnord@edeforsbygden.se

Foto: Marianne Strand

NÄRINGSLIV

Världens mest hållbara High-end-destination.

I detta projekt läggs grunden till världens mest hållbara destination för gäster som söker annorlunda och exklusiva upplevelser. Harads är redan en internationellt känd plats och inreseanledning till länet och landet.

KULTURNORD

Stärker kulturella & kreativa näringar

KulturNord drivs av filmskaparna Charlotta Lennartsdotter och Marianne Strand genom Edek och finansieras genom Region Norrbotten. Projektet har sitt centrum i Harads och riktar sig till personer verksamma inom kulturella och kreativa näringar i hela Lule älvdal.

Projektet erbjuder:

• Stöd
Individuellt stöd för kreatörer och kulturentreprenörer genom coaching, rådgivning, workshops, slussning, hands on – hjälp med ansökningar mm.

• Synliggörande
Lokal konst och hantverksprodukter lyfts och visas i vår lokal på Servicepunkten i Harads.

• Samverkan
Vi samverkar och utbyter kunskap med andra kreativa noder i regionen.

• Mötesplats
Frukostmöten för våra målgrupper hålls regelbundet. Residens för kulturskapare planeras.

Bakgrund

Edefors Servicepunkt ligger strategiskt bra till för Boden och Jokkmokk. Här lever och verkar ett växande antal personer inom de kulturella och kreativa näringarna, t e x teater, film, foto, skrivande, musik, bildskapande, hantverk. I Harads finns också kulturföreningen Edefors Akademien som driver Vinterljus Filmfestival och Sommarljus Visfestival

Foto: Charlotta Lennartsdotter

Syfte & mål

KulturNord vill stärka utövare inom de kulturella och kreativa näringarna så att fler kan leva på sina talanger. Genom ett näringslivsperspektiv som grundar sig i kunskap om de specifika villkor som gäller för kulturskapande vill projektet ge redskap att mejsla fram tydliga affärsidéer, identifiera målgrupper, marknadsföra, använda digitala hjälpmedel, söka bidrag och bygga nätverk mm. Vissa kanske vill verka på heltid inom sitt yrke och andra hitta en passande nivå av utövande som kan förenas med annat arbete/andra uppdrag. Ett hållbart konstnärligt yrkesliv med tillgång till ett stödjande och inspirerande nätverk är projektets måtto.

KulturNord drivs utifrån vetskapen om den centrala roll de kulturella och kreativa näringarna spelar för orters styrka, attraktionskraft och kapacitet att uppfylla visionen om det goda livet.  Samtidigt är det så att konst och kultur behöver få finnas och utvecklas för sin egen skull.

Vi samverkar med andra aktörer i Norrbotten som Bodens, Jokkmokks och det lokala föreningslivet, Region Norrbotten/KKN, Go Business, Ebeneser, Vallje med flera kreativa noder.

Målet är att fler personer i upptagningsområdet ökar omfattningen av sitt kulturutövande, startar företag på hel-eller deltidsbasis och att de som redan driver företag stärks i sin profession. Ett annat mål är att det efter projektet ska finnas en stark samarbetsplattform (fysisk och digital) som driver utvecklingen vidare. En mer långsiktig plan är att skapa residensverksamhet för konstnärligt utbyte, stimulera lokala satsningar på barnkultur (kulturskola), kulturaktiviteter för alla åldrar och skapa uppdrag åt professionella inom KKN.

Kontakt:

Charlotta Lennartsdotter:
073 – 416 39 07
Marianne Strand:
073 – 314 73 97
kulturnord@edeforsbygden.se

Näringsliv

Edeforsbygden har ett rikt näringsliv.

Under vintern 20/21 genomförs en grundläggande nulägesundersökning av näringslivet i bygden. Resultatet ligger till grund för fortsatta insatser.

Podd

Alla vägar bär till Harads

Alla vägar bär till Harads är podden som handlar om det mesta och om de flesta och allt som oftast hamnar vi i samhället som sedan medeltiden benämnts Harads.

Vi får följa med Johan Jansson när han träffar människor här och där de är och allt som oftast kan vi konstatera att Alla vägar bär till Harads!

Syftet med podden är att öka attraktionskraften i Harads, inte bara som ett turistmål utan även som en plats att leva på. – Vi vill på ett inkluderande sätt belysa likheter och olikheter som ger en mångfacetterad och intressant bild av glesbygden. Idén är även bidra till att höja statusen för kreativa och kulturella näringar inom näringslivet. Vi kommer att intervjua folk som bor här och vi vill vända på perspektiven och intervjua folk som kommer på kortare och längre besök. Målet är att bli den självklara podden för oss som bor här, andra som bor i liknande glesbygd, de som är nyfikna på allt spännande som händer utanför den urbana sfären och framför allt; alla som vill lyssna på en underhållande, intressant och inspirerande podd.

Kontakt:

Johan Jansson: 073 – 508 41 20
podd@edeforsbygden.se