Vård och omsorg

I Edeforsbygden finns goda möjligheter och närhet till vård genom både privat och kommunal hemtjänst. Inre Kraft erbjuder en personlig och ödmjuk hemtjänst med fokus på att göra insatserna så personliga som möjligt. Hemtjänsten i Bodens kommun fokuserar på att stödja individer så att de kan bo kvar hemma och vara självständiga i vardagen så länge som möjligt. Personalens arbete präglas av lyhördhet och hänsyn till individens behov, och en stor del av personalen är utbildade undersköterskor tillgängliga dag och kväll, med en nattpatrull för natten. Edestrand äldreboende i Harads erbjuder en trygg och naturnära boendemiljö med sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som arbetar för att de boende ska kunna behålla sina funktioner och förmågor. Bredvid Edestrand finns Älvstrand äldreboende. Med dessa vårdalternativ säkerställs att invånare i Edeforsbygden har tillgång till omfattande och kvalitativ vård.

Edestrand äldreboende är beläget i centrala Harads med utsikt över Luleå älv, i anslutning till Älvstrand.

Boendet består av 34 lägenheter varav 6 platser är för demenssjukdomar. Boendeplatserna är fördelade på 3 avdelningar som påminner om gränder, därav har dom fått namnen Gårdsgränd, Solgränd och Fiskgränd.

Framsidan är inramad av en gärdsgård och i mitten en innergård som skyddar mot insyn och nordliga vindar.

Samtliga lägenheter ligger i anslutning till markplan. Runt boendet finns grönytor med odlingsrabatter och uteplatser.

Här arbetar enhetschef, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden i nära samarbete med Älvstrand. Vår ambition är att så långt som möjligt skapa trygghet och verka för att de boende kan behålla sina funktioner och förmågor. Vi vill se den boende som en unik individ, ge god omvårdnad och göra vardagen till en bra dag.

Edestrand är bemannat av sjuksköterska och omsorgspersonal dygnet runt. Här finns även tillgång till arbetsterapeut samt sjukgymnast.

Kontaktuppgifter
Adress: Edestrandsvägen 2 och 4 B, 961 78 Harads
Enhetschef: 0921-628 87

Information kommer

Hemtjänsten erbjuder stöd i hemmet, det innebär olika former av stöd som ska bidra till att du klarar av att bo kvar hemma så länge som möjligt och vara så självständig som möjligt i vardagen. En typ av stöd som du kan få är hemtjänst.

Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt och vara så självständig som möjligt i vardagen.

Rätten till en trygg och värdig ålderdom är en självklarhet. Du ska kunna leva ett aktivt liv även om du har behov av hjälp.

För oss är det du som är i centrum. Vi ser helheten i din vardag och får den att fungera. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform.

I Bodens kommun är en stor del av personalen i hemtjänsten utbildade undersköterskor och finns tillgängliga dag- och kvällstid. Under natten arbetar en nattpatrull. All personal har tystnadsplikt.

Hemtjänst kan beviljas på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller av sociala skäl och ges som bistånd enligt socialtjänstlagen och är avgiftsbelagd.

Två kategorier av hemtjänst
Den hemtjänst som du kan få delas upp i två kategorier:

– Insatser av servicekaraktär som till exempel städning, tvätt, inköp och matleveranser.
– Insatser med personlig omvårdnad som ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov och kan innefatta exempelvis hjälp med personlig hygien, förflyttning, intag av måltider och insatser för trygghet och socialt stöd.

Oavsett om du är ung eller gammal kan du beviljas stöd i form av hemtjänstinsatser. Stödet kan bestå av omsorgsinsatser och/eller serviceinsatser. För att få stöd i hemmet utreder vi och tar ett beslut om ditt behov.

Kontakt:
Enhetschef: 0921-628 87

Ansökan
För att göra en ansökan om stöd och hjälp vänder du dig till Biståndsenheten som har telefontid måndag, tisdag, onsdag samt fredag mellan klockan 08.45-09.30. Personliga besök på Biståndsenheten sker på avtalad tid.

Telefonnummer: 0921-62000
E-post: bistandsenheten@boden.se

Hemtjänsten utspringer, till skillnad från den personliga assistansen från Socialtjänstlagen. Det är en ramlag som skall garantera den behövande skäliga levnadsvillkor. Bodens kommun har sedan 2011 en ”valfri” hemtjänst vilket innebär att den som är beviljad hemtjänstinsatser kan välja leverantör – antingen oss som privat utförare, eller Bodens kommun. Valet gör du antingen i samband med att du beviljas hemtjänst, eller helt enkelt bara vill byta anordnare.

Vi tror att vår hemtjänstverksamhet, med våra fantastiska medarbetare, i sin jämförande omgivning levererar ödmjuka, personliga och kompetenta insatser vilka utdelas av ett så litet antal medarbetare det bara är möjligt, för att just göra insatserna så personliga som möjligt. Vill du som kund hos oss ha rehabiliteringsinsatser i din hemmiljö så är det en möjlighet.

Kontakt:
Telefon: 0921-664 30

Ansökan
För att göra en ansökan om stöd och hjälp vänder du dig till Biståndsenheten som har telefontid måndag, tisdag, onsdag samt fredag mellan klockan 08.45-09.30. Personliga besök på Biståndsenheten sker på avtalad tid.

Telefonnummer: 0921-62000
E-post: bistandsenheten@boden.se