Alla föreningar

Björnuddens Ideella Förening (BIF)

I första hand jobbar Björnuddens IF för att möjliggöra att hålla lägergården Björnudden öppen för Harads skola. Ideellt så sköter de drift och underhåll av gården som Harads skola hyr

Edefors Hembygdsförening

I hembygdsgården med hembygdsmuseet, Kläppgården i Harads, finns utställningar som ”Den gamla lanthandeln”, ”En skolsal från förr”, ”Emigrationen till Amerika” och historiska föremål som använts i hushåll, jord- och skogsbruk.

Edefors Skoterförening

Edefors skoterförening underhåller skoterleder och skidspår i Harads med omnejd. Skoterföreningen anordnar även skoteraktiviteter och driver skoterkojan på Haradskölen.

Edeforsakademien

En kulturförening som arbetar för att skapa mötesplatser med den professionella kulturen i centrum. Deras ambition är att föra samman människor där gemensamma upplevelser och samhörighet får växa genom konst

EDEK

Edeforsbygdens ekonomiska förening, EDEK, är en ekonomisk, politiskt obunden, förening som tillvaratar medlemmarnas ekonomiska och kulturella intressen. Deras mål är att fungera som bygdens samlade röst/organ för samhälls- och landsbygdsfrågor

Harads Byaförening

Huvudansvarig för drift och uthyrning av Edeborg samt arrangör av lokala kulturevenemang m.m.

Harads IF

Vi har barn- och ungdomsverksamhet mestadels fotboll. Även verksamhet för asylsökande. Anordnar skidlopp, cykellopp och motionslopp terränglöpning.

Haradsrevyn

Haradsrevyn är en idéell teaterförening baserad i Harads. De startade år 2000 i efterdyningarna av musikalen Agnes, Älven och Upproret, med deras allra första revy Älgar Finns Dom? och har

Svartlå Skoterklubb

Svartlå Skoterklubb underhåller skoterleder i och runt Svartlå. De har ungefär 9 mil leder med många tusen användare varje vinter, inte minst alla som besöker Storklinten. De har även två