Edeforsakademien

En kulturförening som arbetar för att skapa mötesplatser med den professionella kulturen i centrum. Deras ambition är att föra samman människor där gemensamma upplevelser och samhörighet får växa genom konst och kultur. Återkommande event är en årlig visfestival, Sommarljus, och en filmfestival, Vinterljus, och de ordnar även interkulturellt midsommarfirande och konstutställningar. På strategisk nivå verkar de för att stärka kulturella och kreativa näringar i kommun och län.

Föreningen är medlem i Sveriges konstföreningar och Visan i Sverige och samarbetar regelbundet med andra föreningar och aktörer, både lokalt och nationellt.