EDEK

Edeforsbygdens ekonomiska förening, EDEK, är en ekonomisk, politiskt obunden, förening som tillvaratar medlemmarnas ekonomiska och kulturella intressen. Deras mål är att fungera som bygdens samlade röst/organ för samhälls- och landsbygdsfrågor och verka för en positiv utveckling för boende, företag, föreningar och organisationer.

På uppdrag av Bodens kommun erbjuder EDEK medborgarservice genom Servicepunkten och har en anställd som samhällsvägledare. Genom denna service hjälper vi boende med information, rådgivning och förberedelser till handläggning.

Edeborgsvägen 1
961 78 Harads