Edefors Hembygdsförening

I hembygdsgården med hembygdsmuseet, Kläppgården i Harads, finns utställningar som ”Den gamla lanthandeln”, ”En skolsal från förr”, ”Emigrationen till Amerika” och historiska föremål som använts i hushåll, jord- och skogsbruk. Där finns också en stor samling foton, filmer och tidningsurklipp om händelser i bygden.

Laxholmen i Edefors med sommarcafé och hantverksförsäljning har öppet från midsommar till början av augusti. Där kan man också se filmer från bygden och utställning om det gamla laxfisket. Lördagar är det musikunderhållning.

I Slöjdens Hus kan man delta i studiecirklar i vävning och snickeri.

Vår bagarstuga i Harads går bra att hyra genom Servicepunkten.