Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 05-jun-2024
Gäller från 05-jun-2024

Denna integritetspolicy beskriver policyn för Edeforsbygden, Edeborgsvägen 1, Norrbotten 96178, Sverige, e-post: info@edeforsbygden.se, telefon: 0928–560 02, om insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (https://edeforsbygden.se/) (”Tjänsten”). Genom att få tillgång till eller använda Tjänsten samtycker du till insamling, användning och utlämnande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detsamma, vänligen få inte tillgång till eller använd Tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på Tjänsten. Den reviderade policyn kommer att gälla 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras på Tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av Tjänsten efter sådan tid kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

Hur vi använder din information:

Vi kommer att använda den information som vi samlar in om dig för följande ändamål:

  • Marknadsföring/Promotion
  • Administration info

Om vi vill använda din information för något annat ändamål, kommer vi att be dig om samtycke och endast använda din information efter att ha fått ditt samtycke och då endast för det ändamål som du har gett samtycke till, om vi inte är skyldiga att göra något annat enligt lag.

Dina rättigheter:

Beroende på vilken lag som gäller, kan du ha rätt att få åtkomst till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller motsätta dig den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss att dela (portera) din personliga information till en annan enhet, återkalla eventuellt samtycke du har gett oss för att behandla dina uppgifter, rätt att lämna in ett klagomål till en myndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@edeforsbygden.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den begärda personliga informationen eller återkallar samtycket till att behandla samma för de begärda ändamålen, kanske du inte kan få åtkomst till eller använda de tjänster för vilka din information söktes.

Cookies m.m.

För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i relation till dessa spårningstekniker, vänligen se vår Cookiepolicy.

Säkerhet:

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig förändring av din information under vår kontroll. Men med tanke på de inneboende riskerna kan vi inte garantera absolut säkerhet och därför kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss och du gör det på egen risk.

Länkar till tredje part & användning av din information:

Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna integritetspolicy omfattar inte integritetspolicyn och andra praxis hos någon tredje part, inklusive tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan vara tillgänglig via en länk på Tjänsten. Vi råder starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicyer eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Klagomål/Data Protection Officer:

Om du har några frågor eller bekymmer om behandlingen av din information som finns hos oss, kan du skicka e-post till vår klagomålsansvarige på Edeforsbygden, Edeborgsvägen 1, e-post: info@edeforsbygden.se. Vi kommer att hantera dina bekymmer i enlighet med tillämplig lag.