Våra kyrkor

Svenska kyrkan är aktiv och central i Harads. Församlingen driver bl a mötesplatsen Klippan med secondhandförsäljning och aktiviteter för och med våra nysvenskar. I Svenska kyrkans regi sker också körsång, barnverksamhet mm. Församlingshemmet är en naturlig mötesplats som också kan bokas till andra typer av möten.

I Harads och Svartlå finns även aktiva missionsförsamlingar vars lokaler också fungerar som mötesplatser och används till allt från barnkalas till yoga.