Sommarcafé

Laxholmen är bygdens välkända och välbesökta sommarcafé som serverar vida kända laxmackor i genuin kulturmiljö. Sedan ett par år tillbaka finns också ett litet gårdscafé i Lillån på älvens södra sida där det hålls kulturarrangemang sommartid och då och då våffelcafé även vintertid.