Sandträsk sanatorium

Sanatoriet i Sandträsk var under en lång tid ett sjukhem för personer med tuberkulos. Uppfört under 1900-talets början var detta ett av landets största sanatorium. 

Sanatoriet består av flertalet arkitektoniskt intressanta byggnader, präglade av tidens arkitekturtrender. Idag står det imponerande sanatoriet öde och rykten om tidigare patienter som hemsöker platsen är många. 

Kontakta Servicepunkten för bokningsinforamtion.