MENY

Kultur

Edeforsbygden utgör ett intagande kulturlandskap i Lule älvdal. Bygden har ett blomstrande och varierat förenings- och kulturliv som spänner mellan en av landets äldsta föreläsarföreningar till ultramodern arkitektur. Kultur i form av såväl utövande som upplevelse gynnar individuellt välbefinnande, bygger gemenskap och utgör en samlande kraft för samhällen och byar, men är också en viktig faktor för nytänkande och ekonomisk tillväxt. Med utgångspunkt i Harads bygger vi nu en verksamhet för att stödja kulturskapare och entreprenörer i hela älvdalen.  

Projektet KulturNord avslutades 2022 och drevs av:

Charlotta Lennartsdotter:
073 – 416 39 07

Marianne Strand:
073 – 314 73 97
kulturnord@edeforsbygden.se

Foto: Charlotta Lennartsdotter
Foto: Sofia Lindvall
Foto: Charlotta Lennartsdotter
Susanna Hellström
Foto: Charlotta Lennartsdotter
Foto: Marianne Strand

Podd

Föreningar

KulturNord

KULTURNORD

Stärker kulturella & kreativa näringar

KulturNord drevs av filmskaparna Charlotta Lennartsdotter och Marianne Strand genom Edek och finansierades genom Region Norrbotten. Projektet hade sitt centrum i Harads och riktade sig till personer verksamma inom kulturella och kreativa näringar i hela Lule älvdal.

Projektet erbjöd:

• Stöd
Individuellt stöd för kreatörer och kulturentreprenörer genom coaching, rådgivning, workshops, slussning, hands on – hjälp med ansökningar mm.

• Synliggörande
Lokal konst och hantverksprodukter lyfts och visas i vår lokal på Servicepunkten i Harads.

• Samverkan
Vi samverkar och utbyter kunskap med andra kreativa noder i regionen.

• Mötesplats
Frukostmöten för våra målgrupper hålls regelbundet. Residens för kulturskapare planeras.

Bakgrund

Edefors Servicepunkt ligger strategiskt bra till för Boden och Jokkmokk. Här lever och verkar ett växande antal personer inom de kulturella och kreativa näringarna, t e x teater, film, foto, skrivande, musik, bildskapande, hantverk. I Harads finns också kulturföreningen Edefors Akademien som driver Vinterljus Filmfestival och Sommarljus Visfestival

Foto: Charlotta Lennartsdotter

Syfte & mål

KulturNord vill stärka utövare inom de kulturella och kreativa näringarna så att fler kan leva på sina talanger. Genom ett näringslivsperspektiv som grundar sig i kunskap om de specifika villkor som gäller för kulturskapande vill projektet ge redskap att mejsla fram tydliga affärsidéer, identifiera målgrupper, marknadsföra, använda digitala hjälpmedel, söka bidrag och bygga nätverk mm. Vissa kanske vill verka på heltid inom sitt yrke och andra hitta en passande nivå av utövande som kan förenas med annat arbete/andra uppdrag. Ett hållbart konstnärligt yrkesliv med tillgång till ett stödjande och inspirerande nätverk är projektets måtto.

KulturNord drivs utifrån vetskapen om den centrala roll de kulturella och kreativa näringarna spelar för orters styrka, attraktionskraft och kapacitet att uppfylla visionen om det goda livet.  Samtidigt är det så att konst och kultur behöver få finnas och utvecklas för sin egen skull.

Vi samverkar med andra aktörer i Norrbotten som Bodens, Jokkmokks och det lokala föreningslivet, Region Norrbotten/KKN, Go Business, Ebeneser, Vallje med flera kreativa noder.

Målet är att fler personer i upptagningsområdet ökar omfattningen av sitt kulturutövande, startar företag på hel-eller deltidsbasis och att de som redan driver företag stärks i sin profession. Ett annat mål är att det efter projektet ska finnas en stark samarbetsplattform (fysisk och digital) som driver utvecklingen vidare. En mer långsiktig plan är att skapa residensverksamhet för konstnärligt utbyte, stimulera lokala satsningar på barnkultur (kulturskola), kulturaktiviteter för alla åldrar och skapa uppdrag åt professionella inom KKN.

Kontakt:

EDEK

0928-56002

servicepunkten@edeforsbygden.se

NÄRINGSLIV

Vårt rika näringsliv!

Edeforsbygden har ett rikt näringsliv. En växande gren är besöksnäringen med Treehotel, Arctic Bath, Storklinten och en rad mindre turistföretag. 

Podd

Alla vägar bär till Harads

Alla vägar bär till Harads är podden som handlar om det mesta och om de flesta och allt som oftast hamnar vi i samhället som sedan medeltiden benämnts Harads.

Vi får följa med Johan Jansson när han träffar människor här och där de är och allt som oftast kan vi konstatera att Alla vägar bär till Harads!

Syftet med podden är att öka attraktionskraften i Harads, inte bara som ett turistmål utan även som en plats att leva på. – Vi vill på ett inkluderande sätt belysa likheter och olikheter som ger en mångfacetterad och intressant bild av glesbygden. Idén är även bidra till att höja statusen för kreativa och kulturella näringar inom näringslivet. Vi kommer att intervjua folk som bor här och vi vill vända på perspektiven och intervjua folk som kommer på kortare och längre besök. Målet är att bli den självklara podden för oss som bor här, andra som bor i liknande glesbygd, de som är nyfikna på allt spännande som händer utanför den urbana sfären och framför allt; alla som vill lyssna på en underhållande, intressant och inspirerande podd.

Kontakt:

EDEK

0928-56002

servicepunkten@edeforsbygden.se

FÖRENINGAR

Föreningar i Edeforsbygden

Tommy Dahlqvist
Åkerby 44
961 95 Boden

Annika Berggren
Edeforsvägen 67
960 24 Harads
070-231 31 71

Eddie Lind
Flottningsvägen 10
960 24 Harads
070-340 55 64

Margit Bergdahl
0928-400 01

Tommy Dahlquist
Åkerby 44
961 95 Boden

Nils-Tage Långström
Södra Harads 25
960 24 Harads
0928-200 54, 070-695 68 97

Johan Sandling
Nygårdsvägen 8
960 24 Harads
072-452 64 88

Marianne Strand
Herrgårdsvägen 31B
961 90 Harads

070-431 57 27

Edeborgsvägen 1
960 24 Harads
Matilda Lundström
0928-56002

Edeborgsvägen 1
960 24 Harads
Felicia Isaksson
073-0734946

Nygårdsvägen 22
960 24 Harads
070-663 21 34

Bengt-Göran Gustavsson
Forsnäs 30
960 24 Harads
070-368 02 76

Berthel Viklund
Åminne 4
960 24 Harads
070-557 81 50

Nils-Göran Henriksson
Tempelbacken 1
960 24 Harads
0928-104 54, 070-668 35 78

Elve Öhrvall
Nygårdsvägen 2
960 24 Harads
076-805 60 88

Kamrumvägen 15
960 24 Harads
Karin Sandling
070-631 05 36

Nils-Göran Henriksson
Tempelbacken 1
960 24 Harads
0928-104 54, 070-668 35 78

Jonas Nyström
Edeforsvägen 47
960 24 Harads
073-836 83 77

Eva-Britt Larsson
Skomakarvägen 8
960 24 Harads
0928-102 28
070-340 02 28

Marianne Hansson
Forskarvägen 22 B
977 53 Luleå
070-325 58 79

Helén Eriksson
Slevvägen 8
961 42 Boden
076-782 14 56

Lennart Lindgren
Edeforsvägen 49
960 24 Harads
070-264 69 73

Urban Nyström
Övre Svartlå 301
961 98 Boden
0928-400 06, 070-603 16 00

Agneta Silversparf
Garnisionsgatan 55
961 36 Boden
0921-512 93

Per-Erik Nilsson
Sandträsk 7
961 92 Boden
0921-231 13

Ingvar Jonsson
Nybyn 122
961 92 Boden
0921-47 40 02, 070-322 09 29

Mikael Väätti
Sandträsk 121
961 92 Boden
070-572 74 96

Ines Nilsson
Snesudden 646
960 32 Snesudden
0928-510 64

Marie Nilsson
Betsvägen 11
960 24 Harads
070-543 85 21

Mikael Väätti
Sandträsk 121
961 92 Boden
070-572 74 96

Ulla Hedberg
Storsand 29
960 24 Harads
070-339 93 59

Lars Lundmark
Övre Svartlå 506
961 98 Boden
070-521 30 73

Christina Sandberg
Övre Svartlå 301  
961 98 Boden
073-822 29 74

Peter Nilsson
Övre Svartlå 72
961 98 Boden
070-600 52 57

Övre Svartlå 304
961 98 Boden
Robert Nilsson
0928-401 06, 070-663 21 92

Magnus Bergdahl
Övre Svartlå 314
961 98 Boden
070-264 40 78

Per-Arne Hansson
Nedre Svartlå 8
961 98 Boden
070-379 51 65

Johannes Winroth
Fikonstigen 18
961 48 Boden