Britt-Inger Aspemalm 
Åkerby 16
961 95 Boden
070-227 02 54
Www.swelap.se