Edeforsvägen 90
960 24 Harads
0928-104 28
Rickard Långström
enigma.rickard@gmail.com

Fastighetsförvaltning, byggnadsentreprenadverksamhet, handel med byggnadsmaterial.