Överäng 8
961 98 Boden
070-590 53 59
070-643 99 84
Jan Öhrvall
Berit Öhrvall
jan@overang.com
berit@overang.com

Utbildning och projektledning nationellt och internationellt.
Jordbruk, fåruppfödning