Övre Svartlå 515
961 98 Boden
0928-401 06
Robert Nilsson
korn@telia.com

Lantbruk och skogsbruk
Mjölkproduktion och nötkreatursuppfödning.