Lakaträsk 215
961 92 Boden
070-315 38 52
076-796 47 42 
Rolf Willumsen

Vägtransport och godstrafik