Nygårdsvägen 24
960 24 Harads
0928-107 00
Bert Harju

Innovativ verksamhet med tillverkning och försäljning av produkter
inom telemekanik och även handel med värdepapper.