Box 70
961 21 Boden
Färgaregatan 5
961 25 Boden
Företagshotellet Tanken i Svartlå
070-200 24 09
070-256 19 83
Daniel Nilede
Fredrik Walter
info@dianthus.nu
www.dianthus.nu

Rådgivning, analys och systemutveckling inom områdena geografisk
informationsteknologi samt fjärr- och bildanalys