Västbo 17
960 24 Harads
070-366 30 36
Jörgen Dahlqvist
dahlqvist.entreprenad@hotmail.se

Mark-, bygg- och rivningsentreprenader, uthyrning av byggmaskiner och fritidsprodukter, samt fastighetsskötsel.