Smedkroken 22
974 33 Luleå
Svanisträskvägen
961 92 Boden
070-330 55 29
070-330 55 50
Kim Sandman
info@campsvanis.se
www.campsvanis.se

Jakt, fiske och naturupplevelser.