Granberget 202
961 92 Boden
0921-47 40 13
0921-600 30
0921-168 66

Vägtransport och godstrafik.